Cardinal Theme

اکبری، دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه علم و فرهنگ:

لزوم ارائه برنامه هدفمند از سوی دانشگاه برای آشنایی با مبانی پژوهش

مسعود اکبری، فارغ التحصیل رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ و یکی از پژوهشگران برتر بخش دانشجویی در سال 96 است. به بهانه هفته پژوهش با این پژوهشگر گفتگو کردیم

بری پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 89، تحصیلات خود را در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ تهران ادامه داد و با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان "سیاست جنایی ایران در قبال انحراف" با درجه عالی، در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شد.

این پژوهشگر جوان علاوه بر نگارش کتابی تحت عنوان "پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایران"، دارای 6 مقاله پژوهشی و ترویجی است.

اکبری بیان داشت: فعالیت های پژوهشی ام را از همان سال های پایانی دوره کارشناسی آغاز کرده و مطالعات خود را بر مطالب مربوط به جرم شناسی، کیفر شناسی، سیاست جنایی، بزهکاری اطفال، جامعه شناسی جنایی متمرکز نمودم.  پس از ورود به دوره کارشناسی ارشد در سال 1392 با اضافه نمودن مطالب مربوط به متون انگلیسی، نگارش مقالات را آغاز کردم.

وی افزود: معتقدم، چاپ مقاله با درجه علمی- پژوهشی می تواند نشانگر پشتکار، تلاش، علاقه و تسلط بر مطالب نگارش یافته باشد و همین موضوع می تواند برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد یک دستاورد مهم و موفقیت بی نظیر باشد.

پژوهشگر برتر بخش دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ خاطر نشان کرد: به نظرم، امکان رشد و تعالی رشته حقوق خصوصا حقوق کیفری در دانشگاه علم و فرهنگ بسیار به واقعیت نزدیک تر است، چرا که با وجود اساتید و فرهیختگانی که به تدریس حقوق کیفری و جرم شناسی می پردازند، می توان به تربیت و پرورش دانشجویان (توانمند) نائل شد.

اکبری گفت: در کنار این موضوع، دانشگاه هم باید یک برنامه منسجم و هدفمند ارائه کند که دانشجویان از همان بدو ورود به دوره کارشناسی ارشد، با اصول و مبانی پژوهش و ساختار عملی آن آشنا شوند. البته آسیب شناسی آموزش و پژوهش در دانشگاه های ایران، نیازمند بررسی و تحلیل مسایل فراوان است.